back to home

Înregistrare abonament

Adult Student Student SZTE SZTE employee Pensionar Copii şi tineri
Tipul abonamentului cerut: -

Detaliile tale


Declar că am luat la cunoştinţă şi accept condiţiile sistemului de abonamente …al S.C. Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis. Accept în mod expres ca S.C. Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis să prelucreze în scopul gestionării sistemului său de abonamente …datele mele personale pe care le furnizez cu ocazia registraţiei sau oricând în cursul participării mele la sistemul de abonamente …al S.C.  Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis. Sunt de acord în mod expres ca datele mele personale furnizate societăţii Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis, în timp ce societatea Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis este îndreptăţită la gestionarea acestora, să fie utilizate şi în scopul activităţii de marketing a societăţii Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis Declar că pe baza acestei declaraţii de acceptare S.C. Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis are dreptul în mod expres dar nu în mod exclusiv, să-mi transfere ofertele sale şi alte materiale informative pe cale poştală sau sub formă de alte trimiteri şi mesaje. Iau la cunoştinţă că S.C. Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis nu are dreptul să transmită datele mele personale terţelor persoane, dar nu este exclusă posibilitatea ca S.C. Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis să se recurgă la un specialist extern pentru procesarea datelor. Accept prin semnătura mea ca datele mele personale să fie prelucrate în conformitate cu cele precizate mai sus.

* required
protejat de reCAPTCHA: Confidențialitate - Termeni