Condiţii Generale de Contractare

Napfényfürdő Aquapolis Szeged

I./ Dispoziţii generale

1. Prezentul Ghid Clienţi conţine condiţiile de utilizare ale serviciilor „Napfenyfurdo Aquapolis Szeged” (în continuare Napfenyfurdo) exploatat de Hunguest Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis (6726 Szeged, Torontal ter 6.).

2. În cursul utilizării serviciilor ale Napfenyfurdo (bazine, tobogane, silent wellness) regulile şi condiţiile de comportament se pot citi în Regulamentul Interior şi alte Ghizi Clienţi afişat la anumitele secţii, din care se găseşte câte un exemplar la conducătorii băilor, în casierii şi în spaţiile de dispecerat.

Serviciile ale Napfenyfurdo se pot utiliza exclusiv cu respectarea Ghidului Clienţi, a Regulamentului Intern şi a altor Ghizi Informaţionali pentru Clienţi.

Pentru respectarea şi impunerea Ghidului Clienţi, a Regulamentului Interior şi a altor Ghizi Informaţionali Clienţi este responsabil personalul al Napfenyfurdo (responsabil bazin, dispecer, etc.).

Clientului, care nu îşi asumă regulile sau le încalcă, perturbează ordinea din Napfenyfurdo sau liniştea Clienţilor, i se poate retrage dreptul de a folosii serviciile de către direcţia şi colaboratorii ai Napfenyfurdo.  În  caz motivat – chiar cu contribuirea unei persoane oficiale – se poate evacua din teritoriul al Napfenyfurdo.

II/ Orar și intrare

  1. Orarul Bailor Napfenyfurdo:

 

SZUE + Strand

SZUE:

zi de lucru: ora 06.00 – 22.00
weekend: ora 06.00 - 21.00

Strand (bazin exterior): de la 1. mai până la 31 august orarul se prelungeste în functie de condițiile meteo), de la 08.00-20.00

Bazine cu tobogane

Înainte și în timpul sezonului de înot în timpul saptămânii: 12.00 - 20.00

În plin sezon în timpul saptămânii: 09.00 – 20.00

Weekend, sărbători(maghiari, români, sârbi) și alte perioade însemnate: 09.00 – 20.00

Toboganele funcționează în fiecare zi până la ora 19:30.

Toboganele funcționează în timpul săptămânii în funcție de numărul clienților.Informații cu privire la programul de funcționare a acestora gasiți la ghișee si pe adresa de web: www.napfenyfurdoaquapolis.com

Bazine  wellness pentru familii

Înainte și în timpul sezonului de înot în timpul saptămânii: 10.00 - 20.00

În plin sezon în timpul saptămânii: 09.00 – 20.00

Weekend, sărbători(maghiari, români, sârbi) și alte perioade însemnate: 09.00 – 20.00

Acestea funcționează în fiecare zi până la ora 19:30.

Acestea funcționează în timpul săptămânii în funcție de numărul clienților.Informații cu privire la programul defuncționare a acestora gasiți la ghișee si pe adresa de web: www.napfenyfurdoaquapolis.com

 

Bazine pentru vindecare/recuperare

În timpul săptămânii: 07.00 – 20.00

Weekend și sărbători: 07.00 – 20.00

Tratamente pentru vindecare

În timpul săptămânii: 07.00 – 19.00

Tratamente electrice: 07.00-19.00

Spital de zi

În timpul săptămânii: 07.00 – 19.00

Silent wellness

În timpul săptămânii: 07.00 – 21.00

Weekend și sărbători: 07.00 – 21.00

Acestea funcționează în fiecare zi până la ora 20:30.

Acestea, precum și saunele funcționează în timpul săptămânii în funcție de numărul clienților.Informații cu privire la programul de funcționare a  acestora gasiți la ghișee si pe adresa de web: www.napfenyfurdoaquapolis.com

 

Serviciile și facilitățile oferite de silent wllness

În fiecare zi: 08.00 - 20.00

Program de noapte

 

În zilele și părțile care pot fi folosite anunțate anterior până la ora 24.00

Parcare

00.00 – 24.00 continuu (fără pază)

La subsolul clădirii principale și a clădirii de serviciu , folosindu-se de cartela cu bare și cea proximity, în continuare se mai găsesc 4 locuri de parcare pentru persoanele cu disabilități și 4  pentru autobuze.

 

Închiderea casieriei are loc cu o oră înainte de ora de închidere.

Spaţiul bazinelor trebuie părăsit cu 20 de minute înainte de închidere.

În cazul condiţiilor meteo urâte – inclusiv: furtună, fulgere – Clienţii trebuie să părăsească bazinele exterioare  din Napfenyfurdo Aquapolis, respectiv bazinele interioare unite cu cele în aer liber, terenul de joacă şi toboganele, respectiv toboganele turn pentru siguranţa proprie a clienţilor.  Lucrătorii Băii sunt îndreptăţiţi să ia măsurile necesare pentru acest lucru.

Dacă are loc un eveniment de forţă majoră – inclusiv condiţii meteo extraordinare (de ex. furtună, fulgerare) – preţul biletului de intrare nu se restituie nici integral nici parţial Clienţilor.

În zonele cele mai frecventate ale băii funcţionează sistem de monitorizare cu cameră de luat vederi—cu respectarea totală a normelor juridice referitoare la acesta –  pentru siguranţa Clienţilor.

Întregul teritoriu a băii este accesibilă pentru persoane cu handicap, în zona interioară deplasarea persoanelor cu deficienţe de vedere este ajutată de bandă tactilă.  Pentru persoanele cu mobilitate redusă s-a amenajat baie, vestiar şi duş special.

Datele actuale şi în vigoare, informaţiile referitoare la orele de deschidere, lista de preţuri ale Napfenyfurdo, condiţiile speciale ale acestora şi eventualele modificări ale acestora se găsesc pe anunţurile afişate la casierie şi pe site-ul la Napfenyfurdo: www.napfenyfurdoaquapolis.com şi www.napfenyfurdoszeged.com.

Exploatatorul în cazuri motivate (motive tehnice, evenimente, etc.) are drept să închidă integral sau parţial Napfenyfurdo, pentru acesta direcţia a Napfenyfurdo nu datorează despăgubire Clienţilor.

În baza normelor juridice care reglementează funcţionarea băilor publice la atingerea încărcării maxime simultane a bazinelor sau a altor servicii ale Napfenyfurdo noi clienţi nu mai pot utiliza serviciile Napfenyfurdo.

La scăderea serviciilor din motive tehnice deţinătorul îşi exploatatorul îşi păstrează dreptul să decidă singur, dacă utilizează schimbare de tarif.

Clientii Aquaparcului Napfényfürdő iau la cunostinta ca pe perioada lucrarilor de intretinere sau renovare, precum si ale evenimentelor sau programelor periodice organizate de catre Aquaparcul Napfényfürdő, unele bazine cu apa nu vor fi disponibile, fie partial sau in intregime. Cu privire la cele mentionate mai sus Clientii vor fi informati in prealabil.

2. Intrarea în Napfenyfurod şi utilizarea serviciilor are loc pentru Clienţi în ordinea sosirii lor.  La această regulă fac excepţie grupurile anunţate anterior, mamele gravide, persoanele cu vedere sau auz afectat, persoanele cu handicap locomotor şi ale persoane cu handicap, sau partenerii contractuali ale Napfenyfurdo.

3. Intrarea în Napfenyfurdo şi utilizarea serviciilor este posibilă doar cu bilet sau cu abonament valabil.

4. La cumpărarea unui bilet de intrare Clienţii primesc un ceas-brăţară digital (în continuare ceas-brăţară) care este valabil în ziua plăţi, îndreptăţeşte pentru intrare de o singură dată, care nu se poate răscumpăra şi nu se poate transmite altcuiva, şi un bon (la cerere factură), pe care trebuie să le păstreze până la plecare.

Abonamentul pe bază de intrări este un ceas-brăţară care îndreptăţeşte la 10 intrări în termen de 60 de zile calendaristice.

În cazul cumpărării unui abonament se pot utiliza serviciile corespunzătoare tipului de abonament până la ziua expirării abonamentului.

Abonamentele dotate cu identificator biometric sunt netransmisibile, acestea se pot folosi exclusiv de proprietarul abonamentului în vederea evitării abuzurilor. Schimbul, răscumpărarea abonamentelor de acest tip nu este posibilă. Tot aşa nu se pot înlocui abonamentele pierdute, astfel pierderea abonamentului ceas atrage pierderea contravalorii plătite şi a taxei de cauţiune.

5. Dulapul vestiar se poate alege liber, deschiderea/închiderea acestora are loc cu ceasul-brăţară.  După alegerea dulapului numărul acestuia se poate citi la terminalele info.  În cazul pierderii ceasului-brăţară deschiderea dulapului vestiar poate avea loc exclusiv cu ajutorul personalului de pază şi după identificarea corespunzătoare a conţinutului dulapului, despre care se întocmeşte un proces verbal.

Folosirea corespunzătoare a dulapilor vestiare este ajutată de ghidurile cu pictograme afişate în vestiare.

6. În afară de deschiderea, închiderea dulapilor vestiare, circulaţia în Napfenyfurdo între sectoarele acestuia, utilizarea serviciilor medicale are loc exclusiv cu utilizarea ceasului-brăţară, plata consumării de alimente şi băuturi la Restaurantele are loc prin ceasul—brăţară şi/sau numerar.  Despre utilizarea ceasului-brăţară la Restaurante Clientul va primi dovadă, şi păstrarea acestuia poate ajuta clarificarea eventualelor cazuri discutabile.

În cursul utilizării serviciilor măsura sumelor grevate, respectiv bonificate, respectiv în privinţa decontării acestora sunt pertinente datele depozitate în sistemul informatic al Napfenyfurdo.

7. Pentru integritatea ceasului-brăţară primit la intrare şi pentru consumaţiile înregistrate Clienţii ai Napfenyfurdo poartă răspundere financiară totală.  Pentru pagubele şi costurile cauzate de pierderea, însuşirea ceasului-brăţară şi utilizarea neautorizată a sumelor bonificate exploatatorul îşi exclude răspunderea.

8. Dacă Clientul îşi pierde ceasul-brăţară care îndreptăţeşte pentru utilizarea serviciilor în incinta băii, atunci este obligat să plătească taxă de înlocuirea ceasului de 2000 HUF.  În continuare partea neutilizată a sumei de bani cu utilizare liberă încărcată pe ceasul-brăţară nu se restituie.

9. La plecare se poate ieşi cu ceasul-brăţară prin oricare poartă, şi dacă nu există datorii din cauza depăşirii duratei sau din alte motive (de ex. cauţiune) sistemul permite ieşirea. Dacă din oarecare motiv există datorie, sistemul îndreaptă Clientul la casieria cea mai apropiată, unde datoria se poate achita, apoi prin aruncarea ceasului degrevat în poarta de ieşire se poate pleca.

10. La vânzarea ceasului-brăţară pe bază de ocazii de intrare datele de identificare a ceasului sunt înregistrare de casierie în sistem.  Clientul care cumpără abonament poate duce acasă ceasul-brăţară. După terminarea ultimei utilizări la ieşire ceasul-brăţară se retrage.

11. Tipurile de abonamente dotate cu identificator biometric pe bază de timp/perioadă nu se retrag automat de către sistem la expirarea perioadei respective, astfel există posibilitatea pierderii. Din acest motiv pentru toate abonamentele dotate cu identificator biometric de toate tipurile - inclusiv abonamentul gratuit de copii - se socoteşte o cauţiune de 2000 HUF.  Cauţiunea se poate plăti de Client exclusiv în HUF şi în numerar. Clientul care cumpără abonamentul poate duce acasă ceasul-brăţară, iar la expirare primeşte înapoi cauţiunea după restituirea ceasului—brăţară.

12. Clienţii care dispun de abonament biometric pot utiliza serviciile băii până la expirarea acestuia.  Abonamentul tip nelimitat se poate utiliza oricare zi conform drepturilor pronunţate ale abonamentului respectiv până la expirarea acestuia în timpul orelor de deschidere a Băii.  Abonamentul limitat se poate folosi conform drepturilor pronunţate pentru abonament în zilele lucrătoare în orele de deschidere a Băii, cu excepţia perioadelor distinse, care sunt următoarele:  sărbători oficiale, zile repaus.

13. Bilet de însoţire se poate cumpăra exclusiv în cazuri stabilite – eveniment, lecţii de înot şi alte instruiri.  Biletul de însoţire îndreptăţeşte pentru o şedere de 2 ore.   Biletul de însoţire nu îndreptăţeşte la utilizarea bazinelor şi a altor servicii.  Dacă are loc abuz demonstrabil în timpul folosirii biletului de însoţire, va deveni obligatorie cumpărarea unui bilet de bazin actual.

14. Cursuri de înot organizate, individuale sau de grup şi alte cursuri/antrenamente (în continuare: Activităţi Organizate) se pot efectua doar cu supravegherea unui instructor/antrenor cu autorizaţie corespunzătoare, cu aprobarea Ligetfurdo Kft.  Obligaţia celor care desfăşoară Activităţi Organizate este, ca în cursul Activităţii Organizate să respecte şi să impună integral cele incluse în Ghidul Clienţi a Băii, în Regulamentul Intern şi în alte Ghiduri Informaţionale de Clienţi.  Pentru integritatea fizică a participanţilor Activităţii Organizate răspunde instructorul/antrenorul.  În cazul efectuării cursurilor de înot sau alte instruiri pe teritoriul Băii instructorul este obligat să îşi asume răspunderea în scris.

Este INTERZISĂ efectuarea activităţilor comerciale, de furnizări servicii şi alte activităţi de vânzare regulate sau ocazionale pe întregul teritoriu a Băii, care activitate încalcă orice normă juridică, precum şi activităţi unde partea executantă nu are contract cu Baia.  Este interzisă pe întregul teritoriu a Băii "activitatea de marketing activ".

15. Persoanele sub 14 ani pot vizita şi utiliza activităţile Băii doar cu supravegherea unui adult de peste 18 ani.  Bazinele adânci şi de sosire de pe tobogan pot fi folosite exclusiv de cei care ştiu să înoate - inclusiv cei care participă la curs de înot.

16. Biletul SZUE+Ştrand cumpărat în presezon şi după sezon îndreptăţesc la utilizarea bazinului medicinal.

 

III./ Preţuri, plată

 

1. Lista de preţuri ale Napfenyfurdo se pot citi la faţa locului la casierii şi pe site-ul al Napfenyfurdo www.napfenyfurdoaquapolis.com şi www.napfenyfurdoszeged.com.

Preţul de intrare plătit pentru utilizarea Silen tWellness-ului include taxa de utilizare a unui prosop special pentru saună.

În alte locuri ale Napfenyfurdo se pot închiria halate de baie şi prosoape - în schimbul plăţii cauţiunii.  Cauţiunea se înapoiază la restituirea în aceeaşi zi a obiectelor închiriate.  Dacă obiectul închiriat nu se restituie în aceeaşi zi, atunci suma cauţiunii nu se restituie.  Plata cauţiunii se poate face doar în numerar şi în forinţi.

2. Clientul trebuie să plătească în avans contravaloarea serviciilor pe care le doreşte să le utilizeze, înaintea de începerea utilizării acestora.  Pentru plata cu ceas-brăţară în locurile de vânzare din cadrul Napfenyfurdo ceasul-brăţară trebuie încărcat la casieriile de la intrări.  Încărcarea poate avea loc doar cu numerar şi în forinţi. Cu ceasul-brăţară se poate plăti la locurile indicate până la suma încărcată.

Suma încărcată preliminar pe ceasul-brăţară, dar neutilizată se restituie în numerar la plecare la casierie.

Serviciile ale Napfenyfurdo se pot achita prin numerar, respectiv cu card bancar, card SZEP, card al casei de sănătate - cu respectarea prevederilor referitoare, a normelor juridice în vigoare - respectiv în cazu– oaspeţilor cazaţi în Hotel Forras prin credit de cameră.

Utilizarea cardului SZEP şi a cardului casei de sănătate este posibilă pentru cumpărare serviciilor concrete – care se pot plăti cu aceste instrumente de plată pentru înlocuirea banilor numerar.

Despre toate vânzările anumitele locuri de vânzare emit bon separat (la cerere factură) (cu excepţia tratamentelor masaj Thai, deoarece notele acestora se emit la casierie).

Notele emise despre serviciile utilizate trebuie păstrate până la plecare.

3. Bilet/abonament cu reducere se poate utiliza doar cu prezentarea unei legitimaţii sau a altei dovezi care îndreptăţeşte la reducere.

4. Toate preţurile ale Napfenyfurdo se stabilesc în forinţi.

Contravaloarea serviciilor ale Napfenyfurdo se pot plăti în forinţi sau în EUR (maxim până la bancnota de 100 EUR şi în EUR întregi, în cazul preţului fracţiune se rotunjeşte fiecare dată în sus) cu aplicarea cursurilor de schimb stabilite zilnic şi afişate la casierii.  (Cu excepţia serviciilor nominalizate, care se pot plăti doar în forinţi.)

5. În cazul şederii în Napfenyfurdo peste durata de valabilitate a biletului se socoteşte preţ majorat – de măsura indicată în Lista de Preţuri actual -, care trebuie plătit la plecare la casierie.

6. În cazul cumpărării abonamentului biometric adulţi abonamentul gratuit de copii - datorită prevederilor de limitare a legii TVA. - se poate scoate doar la cumpărarea abonamentului pentru adulţi.  Solicitare ulterioară, sau modificarea ulterioară a tipului oricărei abonament  nu este posibilă.

La scoaterea abonamentelor de copii trebuie să fie prezent şi copilul.

7. La toate tipurile de abonamente pierderea, însuşirea ceasului-brățară Napfenyfurdo exclude orice responsabilitate.

 

IV. Păstrarea obiectelor de valoare

 

Pentru Clienţii noştri stau la dispoziţie un număr limitat de seifuri pentru păstrarea obiectelor de valoare, pentru utilizarea cărora se socoteşte o taxă de cauţiune conform Listei de Preţuri actual.

Exploatatorul asumă răspundere doar pentru obiectele plasate în seif până la valoare de 50.000 HUF, fără să răspundă pentru lucrurile puse în dulapul vestiar, nici pentru pagubă cauzată de pierderea obiectelor lăsate nepăzit pe teritoriul al Napfenyfurdo (inclusiv cele lăsate pe cuier, în zona de odihnă, în coridoare, în hol, în halele bazinelor).  Obiectele abandonate respectiv găsite sunt gestionate de serviciul de pază a Băii. În cazul pierderii, însuşirii ceasului seifului Exploatatorul socoteşte o taxă de înlocuirea ceasului de 2000 HUF.

 

V. Regulile unice ale serviciilor wellness şi medicale

 

1. Regulile unice ale serviciilor wellness

Serviciile wellness ale Napfenyfurdo se pot cumpăra la dispeceratul wellness al Napfenyfurdo, respectiv la casierie în cazul anumitor servicii.  Pentru serviciile wellness Clientul trebuie să plătească anticipat.

La tejgheaua dispeceratului wellness Clientul poate specifica serviciile wellness pe care doreşte să le utilizeze.  Ora furnizării serviciului wellness este acordat cu Client.

La serviciile wellness este nevoie programare anticipată (cu cel puţin 48 ore înainte de ora dorită). În caz contrar Exploatatorul nu poate garanta furnizarea serviciului la ora potrivită Clientului.

După plată la tejgheaua de dispecerat wellness Clientul primeşte aşa numit Bon de tratament, pe care se notează tipul serviciului, ora şi locul exact.  Clientul dovedeşte cu bonul de tratament dreptul său la utilizarea serviciului.

Referitor la alte de utilizarea serviciilor wellness sunt normative alte dispoziţiile ale acestui Ghid Clienţi.

2. Regulile unice ale serviciilor medicale

Clientul poate cumpăra serviciile medicale ale Napfenyfurdo la tejgheaua  dispeceratului medical al Băii.  Pentru serviciile medicale Clientul trebuie să plătească în avans. Utilizarea serviciilor subvenţionate/finanţate de CAS este posibilă exclusiv cu reţetă.

Despre modul utilizării serviciilor medicale, ordinea şi modul tratamentelor Clienţii pot primi informaţii la tejgheaua dispeceratului medical al Napfenyfurdo.

În cazul tratamentelor subvenţionate de CAS Clientul semnează cu ocazia fiecărui tratament exemplarul ataşat reţetei foii de tratament, astfel dovedind că tratamentul a avut loc. Clientul este obligat să aducă cu el dublura foii de tratament, pe care Baia certifică furnizarea serviciilor stabilite.

Client care utilizează serviciul medical poate utiliza dulapul vestiar şi alte servicii incluse cu ajutorul ceasului-brăţară primit.

Napfenyfurdo Aquapolis furnizează tratamente medicală şi îngrijire medicală acută exclusiv la prescripţii medicale.

Dacă Clientul care utilizează serviciul medical doreşte să utilizeze şi alte servicii ale Napfenyfurdo, atunci la tejgheaua dispeceratului medical poate alege acestea şi plăti contravaloarea acestora.

Referitor la alte de utilizarea serviciilor medicale sunt normative alte dispoziţiile ale acestui Ghid Clienţi.

 

VI. Reguli unice referitoare la parcare:

 

Prevederile referitoare la parcările ale Napfenyfurdo le conţine Regulamentul de Parcare, care este afişat în parcare şi este disponibil şi la casierii.

 

VII. Relaţia cu clienţii, administrarea reclamaţiilor, remediu de drept

 

Napfenyfurdo Aquapolis Szeged funcţionează sistem de relaţii cu clienţi şi de administrarea reclamaţiilor prietenos şi cuprinzător.

Clienţii primesc informare anticipată în mai multe limbi (maghiară, engleză, germană, română, sârbă) despre utilizarea serviciilor şi despre funcţionarea băii, inclusiv Ghidul Clienţi afişat accesibil pentru toţi, Condiţiile Generale de Contractare şi Regulamentul Interior, respectiv lista Organelor de Supraveghere care se pot contacta pentru remediu de drept.

Clienţii noştri au drept să facă remarci verbale sau scrise despre modul serviciului, calitatea acestuia sau despre comportamentul angajaţilor care efectuează serviciile.  Cartea Consumatorilor stă la dispoziţie la tejgheaua dispeceratului – respectiv la unităţile care oferă serviciile.

Clientul îşi poate trimite părerea, reclamaţia prin poştă, prin fax, prin email la toate datele de contact ale Băii.

În cazul reclamaţiei date personale lucrătorul sesizat direct are drept să rezolve problema în competenţa sa, dacă nu reuşeşte acest lucru, atunci sesizează şeful de tură de serviciu, care ia măsurile necesare pentru rezolvarea problemei.

 

VIII. Administrarea a reclamatiilor

 

Daca Băile respinge o plângere a unui  Client din afara Ungariei, din alt stat membru al Uniunii Europene, Islanda sau Norvegia și are domiciliul in statul respectiv ,consumatorul poate înainta plângerea și prin intermediul autorităților competetnte din țara lor de reședință cum ar fi Centrul European al Consumatorilor în vederea unui acord sau înțelegere între părți.Informații și date de contact a Centrului European al Consumatorilor din țara de reședință a Clientului se pot găsi pe site-ul Uniunii Europene a Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (European Consumer Centres' Network) http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

IX. Dispoziţii mixte

 

1. Clienţii prin cumpărarea serviciilor recunosc ca obligatorii Dispoziţiile Ghidului Clienţi, a Regulamentului Intern şi ale altor Ghizi Informaţionali Clienţi.

2. Clienţii ai Napfenyfurdo prin cumpărarea serviciului îşi dau acordul, să fie prezentate în orice medie, pe orice poză tipărită, cu excluderea pretenţiilor ulterioare de personalitate şi financiare, fără solicitare anticipată (exclusiv) de către Exploatator, cu ştiinţa şi aprobarea acestuia.  Pozele făcute pe teritoriul Napfenyfurdo se pot folosit liber de către Napfenyfurdo pentru activitatea proprie de reclamă şi promoţie.

Clienţii ai Napfenyfurdo prin cumpărarea serviciului îşi dau acordul la stocarea pozei şi administrarea acestuia conform prezentului Ghid Clienţi.

3. În chestiunile nereglementate în prezentul Ghid Clienţi, în Regulamentul Interior şi alte Ghizi Informaţionali Clienţi sunt normative prevederile normelor juridice în vigoare referitoare la funcţionarea Napfenyfurdo, astfel mai ales O.G. nr. 121/1996 (VII.24) despre înfiinţarea şi funcţionarea băilor publice, respectiv dispoziţiile ordinului NM nr. 37/1996 (XI.18) despre condiţiile de sănătate publică a înfiinţării şi funcţionării băilor publice.

 

Pentru toţi Clienţii noştri dorim petrecere şi distracţie plăcută!

 

Valabil: din 01.07.2018.