Általános Szerződési Feltételek

I./ Általános rendelkezések

 

1. Jelen Vendégtájékoztató a HUNGUEST Hotels Zrt. (1015 Budapest, Hattyú u. 14.) üzemeltetésében álló HUNGUEST Hotels Zrt.’Napfényfürdő Aquapolis Szeged’ (6726 Szeged, Torontál tér 6.) (a továbbiakban: Napfényfürdő) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 

2. A Napfényfürdő szolgáltatásainak (medencék, csúszdák, csendes wellness) igénybevétele során követendő magatartási szabályokat és feltételeket az egyes részlegeknél kihelyezett Házirend és egyéb Információs Vendégtájékoztatók tartalmazzák, melyek egy-egy példánya a fürdővezetőknél, a pénztárakban és a diszpécser helyiségekben megtekinthető.

A Napfényfürdő szolgáltatásai kizárólag jelen Vendégtájékoztató, a Házirend és az egyéb Információs Vendégtájékoztatók betartásával vehetők igénybe.

A Vendégtájékoztató, a Házirend és az egyéb Információs Vendégtájékoztatók betartásáért és betartatásáért a Napfényfürdő személyzete (uszodamester, diszpécser, biztonsági őr stb.) a felelős.

Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja vagy megszegi a Napfényfürdő rendjét vagy a Vendégek nyugalmát zavarja, a Napfényfürdő igazgatósága és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják. Indokolt esetben – akár hatósági személy közreműködésével is - a Napfényfürdő területéről eltávolíthatják.

 

 

 

 

II/ Nyitvatartás és belépés

 

1.1. A Napfényfürdő nyitvatartási ideje:

 

 

SZUE + Strand


SZUE: szeptember 1-április 30.

hétköznapokon: 06.00 – 22.00 óra

hétvégén: 06.00 – 21.00 óra

SZUE nyári időszakban: 06.00 – 22.00 óra

Strand (külső élménymedence): április 30-tól – augusztus 31-ig (időjárás függvényében meghosszabbodhat a nyitvatartás) 08.00-20.00 óráig

 

 

 

 

Csúszdás élménymedencék


Elő- és utószezonban hétköznap: 12.00 - 20.00

Főszezonban hétköznap: 09.00 – 20.00

Hétvégén, ünnepnapokon (magyar, román, szerb) és kiemelt időszakokban: 09.00 – 20.00

Csúszdák üzemideje minden nap 19.30 óráig tart

A csúszdák hétköznap a Vendégszám függvényében szakaszosan üzemelnek. A szakaszos üzemelés menetrendjéről kifüggesztett tájékoztató található a főépületi pénztáraknál és a www.napfenyfurdoaquapolis.com honlapon.

 

 

 

Családi wellness medencék


Elő- és utószezonban hétköznap: 10.00 - 20.00

Főszezonban hétköznap: 09.00 – 20.00

Hétvégén, Ünnepnapokon (magyar, román, szerb) és kiemelt időszakokban: 09.00 – 20.00

Élményelemek üzemideje minden nap 19.30 óráig tart

Az élményelemek hétköznap a Vendégszám függvényében programozottan üzemelnek. A programozott üzemelés menetrendjéről kifüggesztett tájékoztató található a főépületi pénztáraknál és a www.napfenyfurdoaquapolis.com honlapon.


Gyógymedence


Hétköznap: 07.00 – 20.00

Hétvégén és ünnepnapokon: 07.00 – 20.00


Gyógyászati kezelések


Hétköznap: 07.00 – 19.00

Elektromos kezelések: 07.00-19.00


Nappali kórház


Hétköznap: 07.00 – 19.00

 

 

Csendes wellness


Hétköznap: 07.00 – 21.00

Hétvégén és ünnepnapokon: 07.00 – 21.00

Az élményelemek üzemideje minden nap 20.30 óráig tart

Az élményelemek és a szaunavilág a Vendégszám függvényében programozottan üzemelnek. A programozott üzemelés menetrendjéről kifüggesztett tájékoztató található a főépületi pénztáraknál és a www.napfenyfurdoaquapolis.com honlapon.


Csendes wellnessben végzett wellness szolgáltatások, kezelések


Minden nap: 08.00 - 20.00


Éjszakai fürdőzés

 


A meghirdetett napokon és részlegekben 24.00 óráig

 Parkolók

00.00 – 24.00 folyamatos, (őrzés nélküli)

főépület és szolgáltató épület pince szintjén vonalkódos kártya és proximity közelítő kártyás rendszerrel

4 szabadtéri mozgássérült és 4 szabadtéri buszparkoló

 

A pénztárzárás a zárórát megelőzően egy órával előbb történik.

A medenceteret 20 perccel zárás előtt el kell hagyni.

Rossz időjárás miatt, - ideértve: vihar, villámlás esetén – a Vendégeknek el kell hagyniuk a Napfényfürdő Aquapolis szabadterén található külső, illetve a szabadtéri medencékkel egybefüggő vízfelületű belső medencéit, játszóterét és csúszdákat, valamint a toronycsúszdákat saját biztonságuk érdekében. A Fürdőben dolgozók jogosultak az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

Vis maior esemény bekövetkeztekor – ideértve a rendkívüli időjárási viszonyokat (pl. vihar, villámlás) – a Fürdő a megvásárolt fürdőjegy árát sem részben, sem egészben nem téríti vissza Vendégeinek.

A fürdő frekventáltabb területein kamerás megfigyelő rendszer működik – az erre vonatkozó jogszabályok teljes körű betartása mellett - a Vendégek biztonsága érdekében.

A fürdő teljes területe akadálymentesített, a belső térben a gyengén látók mozgását megkönnyítendő a közlekedési utak taktilis sávval vannak ellátva. A mozgáskorlátozottak részére kialakításra került speciális mosdó, öltöző és zuhanyzó is.

A nyitvatartási időre, a Napfényfürdő árjegyzékére, azok speciális feltételeire és esetleges módosításaira vonatkozó mindenkor aktuális és hatályos adatok, információk megtalálhatók a pénztárnál kifüggesztett hirdetményeken és a Napfényfürdő honlapján: www.napfenyfurdoaquapolis.com és www.napfenyfurdoszeged.com

Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, stb. esetén) jogosult a Napfényfürdő teljes vagy részleges lezárására, ezért a Napfényfürdő igazgatósága a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

A közfürdők működését szabályozó hatályos jogszabályok alapján a medencék, illetve a Napfényfürdő egyéb szolgáltatásainak egyidejű maximális terhelésének elérésekor újabb Vendég a Napfényfürdő szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntse el, alkalmaz-e díjváltozást.

A Napfényfürdőbe érkező Vendég tudomásul veszi, hogy karbantartási, illetve átépítési munkálatok, valamint a Napfényfürdő általi nem rendszeres jellegű rendezvények, programok miatt időszakosan, részlegesen vagy teljes körűen nem áll rendelkezésre a medencék vízfelülete. Erről a tényről a Napfényfürdő előre tájékoztatja a Vendégeket.

 

2. A Napfényfürdőbe való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Vendégek számára érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok, a terhes anyák, a látás- és hallássérültek, a mozgásukban korlátozott személyek és egyéb fogyatékkal élők, vagy a Napfényfürdő szerződéses partnerei.

 

3. A Napfényfürdőbe belépni és a szolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet.

 

4. Belépőjegy vásárlásánál a Vendégek a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható és másra át nem ruházható, a választott szolgáltatásnak megfelelő típusú digitális karórát (a továbbiakban: karóra) és nyugtát (kérésre számlát) kapnak, melyeket távozásig meg kell őrizniük.

A belépési alkalom alapú bérlet 60 naptári napon belül 10 alkalommal történő belépésre jogosító, bemutatóra szóló karóra.

Bérlet vásárlása esetén a bérlet lejárata napjáig lehet igénybe venni a bérlettípusnak megfelelő szolgáltatásokat.

A biometrikus azonosítóval ellátott bérletek nem átruházhatóak, azt kizárólag a bérlet tulajdonosa használhatja a visszaélések elkerülése végett. Az ilyen típusú megváltott bérletek cseréje, visszaváltása nem lehetséges. Ugyancsak nem pótolható az elveszett bérlet, így a bérletóra elvesztése a befizetett ellenérték és a kauciós díj elvesztésével jár.

 

5. Az öltözőszekrény szabadon választható, azok nyitása/zárása a karórával történik. A szekrény kiválasztását követően annak száma az info-terminálokon leolvasható. A karóra elvesztése esetén az öltözőszekrény nyitása kizárólag a biztonsági személyzet igénybevételével és a szekrény tartalmának megfelelő beazonosítását követően történhet, melyről jegyzőkönyv készül.

Az öltözőszekrények rendeltetésszerű használatát az öltözőkben kifüggesztett piktogramos tájékoztatók segítik.

 

6. Az öltözőszekrények nyitásán, zárásán túl, a Napfényfürdőben való szektorok közötti közlekedés, a gyógyászati szolgáltatások igénybevétele kizárólagosan, a Vendéglátóhelyeken való étel- és italfogyasztás a karóra és/vagy készpénz használatával történik. A Vendéglátóhelyeken karórával történő felhasználásról a Vendég bizonylatot kap, melynek megőrzése elősegítheti az esetlegesen előforduló vitás esetek tisztázását.

A szolgáltatások igénybevétele során a karórára terhelt, illetve jóváírt összegek mértéke, illetve az azokkal kapcsolatos elszámolás tekintetében a Napfényfürdő informatikai rendszerében tárolt adatok az irányadóak.

 

7. A belépésnél kapott karóra épségéért és azon rögzített fogyasztásokért a Napfényfürdő Vendégei teljes anyagi felelősséggel tartoznak. A karóra elvesztésével, eltulajdonításával az azon jóváírt összeg jogellenes felhasználásával kapcsolatos valamennyi kár és költség tekintetében az üzemeltető kizárja felelősségét.

 

8. Amennyiben a Vendég a Fürdőben elveszti a szolgáltatás igénybevételére jogosító karórát, akkor 2.000 Ft órapótlási díjat köteles megfizetni. Továbbá az így elvesztett karórára előre feltöltött szabad felhasználású pénzösszeg fel nem használt része nem kerül visszafizetésre.

 

9. A távozáskor a karórával bármely kapunál ki lehet lépni, s ha nincs időtúllépés miatt, vagy egyéb okból (például kaució) tartozás, a rendszer a kilépést engedi. Ha bármilyen okból tartozás van, a rendszer a Vendéget a legközelebb eső pénztárhoz irányítja, ahol a tartozás rendezhető, majd az így tehermentesített óra kiléptető kapuba való bedobásával lehet távozni.

 

10. A belépési alkalom alapú bérlet karóra értékesítésekor az óra azonosító adatait a pénztár a rendszerben rögzíti. A bérletet vásárló Vendég a karórát hazaviheti. Az utolsó igénybevétel befejeztével, kilépéskor a karóra bevonásra kerül.

 

11. Az idő/időszak alapú biometrikus azonosítóval ellátott bérlettípusok az adott időszak lejártakor a rendszer által automatikusan nem kerülnek bevonásra, így az elvesztés lehetősége fennáll, ezért minden típusú, biometrikus azonosítóval ellátott bérlet – ideértve az ingyenes gyermek bérletet is - után 2.000,-Ft kaució kerül felszámításra. A kauciót a Vendég kizárólag HUF-ban és készpénzben fizetheti meg. A bérletet vásárló Vendég a karórát hazaviheti, lejártakor a kauciót visszakapja a karóra visszaadását követően.

 

12. Biometrikus bérlettel a Vendég annak lejáratának napjáig veheti igénybe a fürdőszolgáltatásokat. A korlátlan típusú bérlet annak lejártáig bármely nap a Fürdő nyitvatartási idejében használható az adott bérlet meghirdetett jogosultságának megfelelően. A korlátozott bérlet annak lejártáig hétköznap a Fürdő nyitvatartási idejében az adott bérlet meghirdetett jogosultságának megfelelően használható, kivéve kiemelt időszakok, melyek a következők: hivatalos ünnepnapok, munkaszüneti napok.

 

13. Kísérőjegy váltására kizárólag meghatározott esetekben – rendezvény, úszás és egyéb oktatás – kerülhet sor. A kísérőjegy 2 óra hosszú tartózkodásra jogosít.  A kísérőjegy a medencék és egyéb szolgáltatás igénybevételére nem jogosít. A kísérőjegy használata mellett, ha bizonyítható visszaélés történik, az aktuális fürdőjegy váltása kötelező.

 

14. Egyéni- vagy csoportos úszásoktatás és egyéb oktatás/edzés kizárólag szervezett keretek között (továbbiakban: Szervezett Tevékenység) csak megfelelő képesítéssel rendelkező oktató/edző felügyelete mellett, a HUNGUEST Hotels Zrt. Napfényfürdő Aquapolis engedélyével végezhető. A Szervezett tevékenységet végzők kötelezettsége, hogy a Fürdő Vendégtájékoztatójában, Házirendjében és az egyéb Információs Vendégtájékoztatójában foglaltakat a Szervezett tevékenység során maradéktalanul betartsák és betartassák. A Szervezett tevékenységben résztvevők épségéért a megbízott oktató/edző felel. A Fürdő területén végzett úszás- és egyéb oktatás esetén az oktató írásban köteles felelősséget vállalni.

TILOS minden olyan kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb más értékesítési tevékenység rendszeres vagy eseti végzése a Fürdő teljes területén, mely tevékenység bármilyen jogszabályba ütközik, továbbá ahol a tevékenységet végző fél nem áll a Fürdővel szerződéses jogviszonyban. Tilos a Fürdő teljes területén az úgynevezett „aktív marketing tevékenység".

 

15. 14 év alattiak a Fürdőt csak 18 év feletti felnőtt felügyeletével látogathatják és vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A mélyvizű- és csúszdaérkező medencéket kizárólag úszni tudók használhatják – ideértve az úszásoktatásban résztvevőket.

 

 

III./ Árak, fizetés

 

1. A Napfényfürdő árjegyzéke a helyszínen a pénztáraknál és a Napfényfürdő honlapján: www.napfenyfurdoaquapolis.com és www.napfenyfurdoszeged.com. tekinthető meg.

A Napfényfürdő egyéb területén fürdőköntös és törölköző - kaució fizetése mellett- bérelhető. A kaució a bérelt eszközök tárgynapon belüli leadásakor visszajár. Amennyiben a bérelt eszköz a tárgynapon nem kerül visszaadásra, úgy a kaució összege nem kerül visszatérítésre. A kaució fizetése csak készpénzzel és forintban történhet.

 

2. A Vendégnek az igénybe kívánt venni szolgáltatások ellenértékét előre, a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt ki kell egyenlítenie. A Napfényfürdőben található értékesítő helyeken karórával történő fizetés igénybevételéhez a karórát fel kell tölteni a bejáratoknál lévő pénztáraknál. A feltöltés csak készpénzzel és forintban történhet. Karórával fizetni a feltöltött összeg erejéig a megjelölt értékesítő helyeken lehet.

A karórára előre feltöltött, de fel nem használt összeg a pénztárnál távozáskor készpénzben kerül visszafizetésre.

A Napfényfürdő szolgáltatásai fizethetők készpénzzel, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával, - a vonatkozó előírások, hatályos jogszabályok betartása mellett-, illetve a Hotel Forrás szállóvendégei esetén szobahitelre.

SZÉP kártya felhasználás konkrét – s ezen készpénz helyettesítő eszközökkel fizethető - szolgáltatás megvásárlása esetén lehetséges.

Minden értékesítésről az egyes értékesítőhelyek külön-külön nyugtát, (kérésre számlát) bocsátanak ki (ez alól kivétel a Thai masszázskezelések, mivel ezek bizonylatai a pénztáraknál kerülnek kiállításra).

Az igénybe vett szolgáltatásokról kiállított bizonylatokat a távozásig meg kell őrizni.

 

3. Kedvezményes jegy/bérlet csak a kedvezményre jogosító igazolvány vagy egyéb igazolás felmutatásával vehető igénybe.

 

4. A Napfényfürdő valamennyi ára Forintban kerül meghatározásra.

A Napfényfürdő szolgáltatásainak ellenértéke forintban vagy EUR-ban fizethető (legfeljebb 100 EUR címletig és egész EUR-ban, tört ár esetén minden esetben felfelé kerekítéssel), a naponta megállapított és a pénztáraknál közzétett árfolyam alkalmazásával. (Kivételt képeznek a nevesített szolgáltatások, melyek csak forintban fizethetők.)

 

5. A Napfényfürdőben a jegy érvényességi idejét meghaladó időn túli tartózkodás esetén – a mindenkor hatályos Árjegyzékben megjelölt mértékű - felár kerül felszámításra, mely távozáskor fizetendő a pénztáraknál.

 

6. A biometrikus felnőtt bérlet vásárlása esetén az ingyenes gyermek bérlet – az Áfa tv. korlátozó előírásai következtében - csak a felnőtt bérlet megvásárlásakor váltható ki. Utólagos igénylésére, vagy a bármilyen bérlet típusának utólagos módosítására nincs lehetőség.

Gyermek bérletek váltásakor a gyermek jelenléte is szükséges.

 

7. Minden típusú bérletnél a karóra elvesztése, eltulajdonítása esetén a Napfényfürdő minden felelősséget kizár.

 

8. Kiemelten tilos mindennemű kiegészítőt (úszógumi, matrac, úszószemüveg, papucs, törölköző, stb.) a csúszdákba bevinni, nem üzemelő csúszdába belemenni. A csúszda balesetmentes használata során a gyakorlat szerint, illetve az illetékes hatósággal történt szóbeli megállapodása alapján a csúszás során semmi olyan eszköz, tárgy, mely az emberi test szabályos körvonalából kiemelkedik (ékszer, karkötő, nyaklánc, fejkamera, selfie bot stb.) a vendég saját érdekében nem használható.

 

IV. Értékmegőrzés

 

Vendégeink számára korlátozott számú értékmegőrző áll rendelkezésre, melynek használatáért a mindenkori Árjegyzék szerinti díj kerül felszámításra kauciós díj megfizetése mellett.

Üzemeltető csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget maximum 50.000,-Ft értékig, az öltözőszekrényekben elhelyezett dolgokért, valamint a Napfényfürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve a fogasokon, pihenőterületeken, folyosókon, várókban, medencetermekben elhelyezetteket is) származó károkért nem. Az elhagyott, illetve talált tárgyakat a Fürdő biztonsági szolgálata kezeli. Az értékmegőrző órájának elvesztése, eltulajdonítása esetén az Üzemeltető 2.000,-Ft-os órapótlási díjat számol fel.

 

V. Wellness- és gyógyszolgáltatások egyedi szabályai

 

1.Wellness szolgáltatások egyedi szabályai

 

A Napfényfürdő wellness szolgáltatásait megvásárolni a Napfényfürdő wellness diszpécseri pultjánál, illetve bizonyos szolgáltatások esetében a pénztáraknál lehet. A wellness szolgáltatásért a Vendégnek előre kell fizetnie.

A wellness diszpécseri pultnál adja meg a Vendég az általa igénybe kívánt venni wellness szolgáltatásokat. A wellness szolgáltatásnyújtás időpontja a Vendéggel egyeztetésre kerül.

Wellness szolgáltatásoknál előzetes időpont egyeztetés szükséges (legalább 48 órával a kívánt időpontot megelőzően). Ellenkező esetben az Üzemeltető nem garantálja a Vendégnek megfelelő időpontban történő szolgáltatásnyújtást.

A fizetést követően a wellness diszpécseri pultnál un. Kezelési jegyet kap a Vendég, amelyen rögzítésre kerül a szolgáltatás típusa, pontos időpontja, helye. A Vendég a kezelési jeggyel igazolja a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát.

A wellness szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban egyebekben ezen Vendégtájékoztató egyéb rendelkezései az irányadóak.

 

2. Gyógyszolgáltatások egyedi szabályai

 

A Vendég a Napfényfürdő gyógyászati szolgáltatásait a Fürdő gyógyászati diszpécseri pultjánál tudja megvásárolni. A gyógyszolgáltatásért a Vendégnek előre kell fizetnie A TB támogatással/finanszírozással történő szolgáltatás igénybevétele kizárólag vénnyel lehetséges.

A gyógyászati szolgáltatások igénybevételének módjáról, a kezelések rendjéről és módjáról, a Napfényfürdő gyógyászati diszpécseri pultjánál kap tájékoztatást a Vendég.

TB térítéses kezelések esetén a Vendég a kezelőlap vényhez tartozó példányát minden kezelés alkalmával aláírja, ezzel igazolva a kezelés megtörténtét. A Vendég a kezelőlap másodpéldányát minden alkalommal köteles magával hozni, melyen a Fürdő igazolja az ott rögzített szolgáltatások nyújtását.

A gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő Vendég a részére adott karórával az öltözőszekrényeket tudja igénybe venni és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a karóra tartalmaz.

A Napfényfürdő Aquapolis a gyógyászati kezeléseket kizárólag orvosi rendelvényre nyújt és akut orvosi ellátást nem végez.

Ha a gyógyászati szolgáltatást igénybe vevő Vendég a Napfényfürdő egyéb szolgáltatásait is igénybe kívánja venni, akkor a gyógyászati diszpécser pultnál kiválaszthatja és annak ellenértékét pénzügyileg rendezheti.

A gyógyszolgáltatások igénybevételével kapcsolatban egyebekben ezen Vendégtájékoztató egyéb rendelkezései az irányadóak.

 

 

VI. Parkolásra vonatkozó egyedi szabályok:

 

A Napfényfürdő parkolóinak használatára vonatkozó előírásokat – a Parkolóban elhelyezett és a pénztáraknál is rendelkezésre álló – Parkolási Szabályzat tartalmazza.

 

VII. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, jogorvoslat

 

A Napfényfürdő Aquapolis Szeged minden területre kiterjedő fogyasztóbarát ügyfélszolgálati- és panaszkezelési rendszert működtet.

A Vendégek több nyelven (magyar, angol, német, román, szerb) kapnak előzetes tájékoztatást a szolgáltatások igénybevételével és a fürdő működésével kapcsolatban, ideértve a mindenki számára elérhető helyen kifüggesztett Vendégtájékoztatót, az Általános Szerződési Feltételeket és a Házirendet, valamint a jogorvoslatért felkereshető Felügyeleti Szervek listáját.

 

Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző alkalmazottak magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban vagy írásban megtenni. A Vásárlók könyve a diszpécseri pultnál –illetve az egyes szolgáltatást nyújtó egységeknél - áll a Vendégek rendelkezésére.

A Vendég postai úton, telefaxon, elektronikus levélben is el tudja juttatni véleményét, panaszát a Fürdő valamennyi elérhetőségére.

Személyesen történő panasztétel esetén, a közvetlenül megkeresett dolgozó saját hatáskörében jogosult a problémát megoldani, amennyiben ez nem sikerül úgy értesíti a szolgálatban lévő műszakvezetőt, aki a szükséges intézkedéseket megteszi a probléma megoldására.

 

VIII. Határon átnyúló panaszok kezelése

 

Amennyiben a Fürdő elutasít egy fogyasztói panaszt, amelyet Magyarországon kívül az Európai Unió másik tagállamában, illetve Izlandon vagy Norvégiában lakóhellyel rendelkező Vendég nyújtott be hozzá, akkor a fogyasztó a határon átnyúló panaszával a lakóhelye szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központhoz (European Consumer Centre) is fordulhat a felek közötti megállapodás, egyezség elérésének megkísérlése érdekében. A Vendég lakóhelye szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központ elérhetőségei megtalálhatók az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának (European Consumer Centres' Network) európai uniós honlapján, ahttp://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm  oldalon.

 

IX. Vegyes rendelkezések

 

1. A Vendégtájékoztató, a Házirend és egyéb Információs Vendégtájékoztatók rendelkezéseit a Napfényfürdő Vendégei a szolgáltatás megváltásával önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

 

2. A Napfényfürdő Vendégei a szolgáltatás megváltásával hozzájárulnak, hogy bármely médiumban, bármely nyomaton megjelenő fotón, utólagos személyiség jogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepeltethetőek (kizárólag) az Üzemeltető által, az Üzemeltető tudtával és jóváhagyásával. A Napfényfürdő területén készült fotókat a Napfényfürdő saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon felhasználhatja.

A Napfényfürdő Vendégei a kép rögzítéséhez és azok jelen Vendégtájékoztató szerinti kezeléshez a szolgáltatás megvásárlásával hozzájárulnak.

 

3. Jelen Vendégtájékoztatóban, a Házirendben és egyéb Információs Vendégtájékoztatókban nem szabályozott kérdésekben a Napfényfürdő üzemeltetésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírások, így különösen a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet, valamint a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Minden kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

 

 

Hatályos: 2018. 07. 01.-től